پرسشنامه مهارت ارتباط موثر


آزمون های استعداد و توانایی
پرسشنامه مهارت ارتباط موثر
ارزیابی مهارت در برقرای ارتباط موثر
{{vm.testInfoModel.ApproximateExecutionTime | persianNumber}} دقیقه
نوجوانی تا بزرگسالی
خانم‌ها و آقایان
{{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.testInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{vm.calcPriceMinusDiscount() | currency:'':0 | persianNumber }} ريال رایگان
کاربر گرامی، برای اجرای آزمون، لطفاً ابتدا آن را خریداری کنید.

معرفی آزمون

پرسشنامه مهارت ارتباط موثر

این مهارت به فرد کمک می‌کند تا از طریق پیام یا رفتار خود به شیوه ای متناسب با فرهنگ جامعه و موقعیت، خود و ارزش‌ها و باورهای خویش را مطرح سازد. بدین ترتیب فرد خواهد توانست نظرات، عقاید، خواست‌ها، نیازها و عواطف خود را ابراز کند و در صورت نیاز بتواند از دیگران درخواست کمک و راهنمایی كند. مهارت تقاضای کمک و راهنمایی از دیگران در هنگام ضرورت از مشخصات مهم یک جامعه سالم است. همچنین است مهارت درک نقطه نظرهای طرف مقابل و تفهیم نقطه نظرات خویش. (کول،1384)

منبع:

خدادادی، مجتبی. سلطانی نژاد، عبدالله. فکری، سعید. (1390). پرسشنامه ده مهارت‌ زندگی دانش آموزان دبیرستانی. انتشارات علوم رفتاری شناختی سینا.