پرسشنامه حالت های فراشناختی


آزمون های استعداد و توانایی
این پرسشنامه(در سال1996)به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری تفکر سطوح بالاتر یا مهارت‌های فراشناختی(برنامه‌ریزی، نظارت، تصحیح خویشتن، راهبردهای شناختی ـ عاطفی و خودآگاهی) تهیه شده است. این ابزار از پایایی و اعتبار کافی برخوردار است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه(در سال1996)به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری تفکر سطوح بالاتر یا مهارت‌های فراشناختی(برنامه‌ریزی، نظارت، تصحیح خویشتن، راهبردهای شناختی ـ عاطفی و خودآگاهی) تهیه شده است. این ابزار از پایایی و اعتبار کافی برخوردار است.

پرسشنامه حالت های فراشناختی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 327 customer reviews
پرسشنامه حالت های فراشناختی
آزمون های استعداد و توانایی ریال 100,000.00
این پرسشنامه(در سال1996)به عنوان ابزاری برای اندازه‌گیری تفکر سطوح بالاتر یا مهارت‌های فراشناختی(برنامه‌ریزی، نظارت، تصحیح خویشتن، راهبردهای شناختی ـ عاطفی و خودآگاهی) تهیه شده است. این ابزار از پایایی و اعتبار کافی برخوردار است.