آزمون خلاقیت تورنس فرم (ب) تصویری


آزمون های استعداد و توانایی
این آزمون توسط ای پال تورنس تالیف شده است. مجموعه آزمون‌های تصویری تورنس (فرم A وB) از سطح کودکستان تا سطوح پس از دبیرستان توصیه می‌شود.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این آزمون توسط ای پال تورنس تالیف شده است. مجموعه آزمون‌های تصویری تورنس (فرم A وB) از سطح کودکستان تا سطوح پس از دبیرستان توصیه می‌شود. ضمناً این آزمون دارای پایایی ، روایی و هنجار خارجی است.

آزمون خلاقیت تورنس فرم (ب) تصویری موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 345 customer reviews
آزمون خلاقیت تورنس فرم (ب) تصویری
آزمون های استعداد و توانایی ریال 300,000.00
این آزمون توسط ای پال تورنس تالیف شده است. مجموعه آزمون‌های تصویری تورنس (فرم A وB) از سطح کودکستان تا سطوح پس از دبیرستان توصیه می‌شود.