پرسشنامه مهارت های زندگی دانشجویی


آزمون های استعداد و توانایی
این پرسشنامه با هدف سنجش چهار نوع مهارت شامل: مهارت ارتباط مؤثر- مهارت خودآگاهی هیجانی – مهارت مقابله با خشم و مهارت مقابله با استرس طراحی و ساخته شده است. این آزمون متشکل از 60 گویه است و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه با هدف سنجش چهار نوع مهارت شامل: مهارت ارتباط مؤثر- مهارت خودآگاهی هیجانی – مهارت مقابله با خشم و مهارت مقابله با استرس طراحی و ساخته شده است. این آزمون متشکل از 60 گویه است و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است. ضمنا نرم افزار این آزمون نیز در موسسه موجود است.

پرسشنامه مهارت های زندگی دانشجویی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 368 customer reviews
پرسشنامه مهارت های زندگی دانشجویی
آزمون های استعداد و توانایی ریال 150,000.00
این پرسشنامه با هدف سنجش چهار نوع مهارت شامل: مهارت ارتباط مؤثر- مهارت خودآگاهی هیجانی – مهارت مقابله با خشم و مهارت مقابله با استرس طراحی و ساخته شده است. این آزمون متشکل از 60 گویه است و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.