آزمون خلاقیت تکمیل تصاویر گاکولن


آزمون های استعداد و توانایی
این آزمون وسیله‌ای برای اندازه‌گیری خلاقیت است و بر اساس آزمون‌های تفکر خلاق تورنس, فرم‌های تصویری آزمون, تهیه شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این آزمون وسیله‌ای برای اندازه‌گیری خلاقیت است و بر اساس آزمون‌های تفکر خلاق تورنس, فرم‌های تصویری آزمون, تهیه شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

آزمون خلاقیت تکمیل تصاویر گاکولن موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 369 customer reviews
آزمون خلاقیت تکمیل تصاویر گاکولن
آزمون های استعداد و توانایی ریال 160,000.00
این آزمون وسیله‌ای برای اندازه‌گیری خلاقیت است و بر اساس آزمون‌های تفکر خلاق تورنس, فرم‌های تصویری آزمون, تهیه شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.