مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی


کتب منتشر شده
اولین کتاب به زبان فارسی در موضوع مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی.
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

تعداد صفحه: 320
قطع: وزیری
سال انتشار: 1395

 

 

مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی
کتب منتشر شده ریال 370,000.00
اولین کتاب به زبان فارسی در موضوع مبانی و کاربرد درمانی واقعیت مجازی.