اهمال کاری تحصیلی


کتب منتشر شده
همراه با چند پرسشنامه برای سنجش اهمال کاری.
{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

تعداد صفحه: 61
قطع: وزیری
سال انتشار: 1396

 

اهمال کاری تحصیلی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا اهمال کاری تحصیلی
کتب منتشر شده ریال 150,000.00
همراه با چند پرسشنامه برای سنجش اهمال کاری.