نقش علوم اعصاب در طراحی موفق (احساسات و ادراکات چگونه اهمیت می یابند)


کتب منتشر شده
در این کتاب نقش عواطف، احساسات و ... در ادراک مورد توجه قرار گرفته است.
{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

تعداد صفحه: 107
قطع: وزیری
سال انتشار: 1396

 

نقش علوم اعصاب در طراحی موفق (احساسات و ادراکات چگونه اهمیت می یابند) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا نقش علوم اعصاب در طراحی موفق (احساسات و ادراکات چگونه اهمیت می یابند)
کتب منتشر شده ریال 180,000.00
در این کتاب نقش عواطف، احساسات و ... در ادراک مورد توجه قرار گرفته است.