آزمون آندره ری همراه با کارت


آزمون های هوش و حافظه
این آزمون با کپی و بازپدیدآوری اشکال هندسی پیچیده به بررسی چگونگی فعالیت ادراکی فرد و وسعت و صحت حافظه وی می‌پردازد.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این آزمون با کپی و بازپدیدآوری اشکال هندسی پیچیده به بررسی چگونگی فعالیت ادراکی فرد و وسعت و صحت حافظه وی می‌پردازد. در این آزمون، افراد با ضعف تمرین و نیز افراد با معلولیت مادرزادی یا دارای زودرسی تحول عقلی مشخص می‌شوند. نتایج براساس جداول آماری مختلف موجود، قابل تحلیل است.

آزمون آندره ری همراه با کارت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 201 customer reviews
آزمون آندره ری همراه با کارت
آزمون های هوش و حافظه ریال 140,000.00
این آزمون با کپی و بازپدیدآوری اشکال هندسی پیچیده به بررسی چگونگی فعالیت ادراکی فرد و وسعت و صحت حافظه وی می‌پردازد.