توضیحات

 این آزمون به برآورد حافظه بصری(کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت) می‌پردازد. روش آزمون، جاگذاری قطعات صحیح اشکال پس از مشاهده 20 تصویر رنگی صفحه اصلی آزمون، توسط آزمودنی است. مطالعات بالینی به هنگام اجرای آزمون نیز امکان‌پذیر است.


آزمون حافظه بینایی کاراد


آزمون های هوش و حافظه
این آزمون به برآورد حافظه بصری (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت) می‌پردازد. روش آزمون، جاگذاری قطعات صحیح اشکال پس از مشاهده 20 تصویر رنگی صفحه اصلی آزمون، توسط آزمودنی است. مطالعات بالینی به هنگام اجرای آزمون نیز امکان‌پذیر است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون حافظه بینایی کاراد موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 211 customer reviews
آزمون حافظه بینایی کاراد
آزمون های هوش و حافظه ریال 240,000.00
این آزمون به برآورد حافظه بصری (کوتاه‌مدت، میان‌مدت و درازمدت) می‌پردازد. روش آزمون، جاگذاری قطعات صحیح اشکال پس از مشاهده 20 تصویر رنگی صفحه اصلی آزمون، توسط آزمودنی است. مطالعات بالینی به هنگام اجرای آزمون نیز امکان‌پذیر است.