آزمون ریون پیشرفته


آزمون های هوش و حافظه
از آزمون‌های هوشی غیرکلامی است و فرم سوم آزمون ریون است و برای سنجش هوش افراد با توانائی‌های ذهنی متوسط و بالاتر از متوسط(11تا بزرگسالی) به کار گرفته می‌شود.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

از آزمون‌های هوشی غیرکلامی است و فرم سوم آزمون ریون است و برای سنجش هوش افراد با توانائی‌های ذهنی متوسط و بالاتر از متوسط(11تا بزرگسالی) به کار گرفته می‌شود. این آزمون دارای دو دفترچه است، دفترچه اول شامل12 سؤال و دفترچه دوم شامل 36 سؤال و در سال 1962 تهیه و بازنگری شده است. محاسبه هوش‌بهر و رتبه درصدی افراد از جداول مربوطه امکان‌پذیر است.

ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.

آزمون ریون پیشرفته موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 220 customer reviews
آزمون ریون پیشرفته
آزمون های هوش و حافظه ریال 220,000.00
از آزمون‌های هوشی غیرکلامی است و فرم سوم آزمون ریون است و برای سنجش هوش افراد با توانائی‌های ذهنی متوسط و بالاتر از متوسط(11تا بزرگسالی) به کار گرفته می‌شود.