توضیحات

از آزمون‌های هوشی غیرکلامی و شامل 36 تصویر رنگی است و در سال 1947 تهیه شده‌است . این آزمون برای ارزیابی هوشی کودکان 5-5 تا 5-9 ساله وبزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه شده‌است. آزمون دارای جدول نرم و جدول رتبه درصدی برای نمره‌های هوش‌بهر است. ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.


آزمون ریون کودکان - رنگی کاغذ گلاسه


آزمون های هوش و حافظه
از آزمون‌های هوشی غیرکلامی و شامل 36 تصویر رنگی است و در سال 1947 تهیه شده‌است . این آزمون برای ارزیابی هوشی کودکان 5-5 تا 11 ساله وبزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه شده‌است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمون ریون کودکان - رنگی کاغذ گلاسه موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 221 customer reviews
آزمون ریون کودکان - رنگی کاغذ گلاسه
آزمون های هوش و حافظه ریال 230,000.00
از آزمون‌های هوشی غیرکلامی و شامل 36 تصویر رنگی است و در سال 1947 تهیه شده‌است . این آزمون برای ارزیابی هوشی کودکان 5-5 تا 11 ساله وبزرگسالان عقب مانده ذهنی تهیه شده‌است.