آزمون مازهای پروتئوس


آزمون های هوش و حافظه
این آزمون در سال 1924 توسط پروتئوس ساخته شد و بعدها به وسیله آرتور مورد تجدید نظر فرار گرفت.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این آزمون در سال 1924 توسط پروتئوس ساخته شد و بعدها به وسیله آرتور مورد تجدید نظر فرار گرفت. کاربرد این آزمون برای ارزشیابی هوشی عمومی کودکان 3 تا 14ساله است و شامل 10 ماز است.

آزمون مازهای پروتئوس موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 233 customer reviews
آزمون مازهای پروتئوس
آزمون های هوش و حافظه ریال 60,000.00
این آزمون در سال 1924 توسط پروتئوس ساخته شد و بعدها به وسیله آرتور مورد تجدید نظر فرار گرفت.