آزمون هوشی کتل فرم دو نوجوانان


آزمون های هوش و حافظه
این آزمون در سال 1940 توسط آر. بی. کتل برای اندازه‌گیری هوش‌کلی کودکان و نوجوانان 8 تا 13 ساله و بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند و اکثر کسانی که بیش از 50 سال سن دارند، ساخته شده و کاربرد دارد.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این آزمون در سال 1940 توسط آر. بی. کتل برای اندازه‌گیری هوش‌کلی کودکان و نوجوانان 8 تا 13 ساله و بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند و اکثر کسانی که بیش از 50 سال سن دارند، ساخته شده و کاربرد دارد. آزمون نابسته به فرهنگ است و در مجموع 92 سؤال دارد. ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.

آزمون هوشی کتل فرم دو نوجوانان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 241 customer reviews
آزمون هوشی کتل فرم دو نوجوانان
آزمون های هوش و حافظه ریال 350,000.00
این آزمون در سال 1940 توسط آر. بی. کتل برای اندازه‌گیری هوش‌کلی کودکان و نوجوانان 8 تا 13 ساله و بزرگسالانی که کمتر از دیپلم سواد دارند و اکثر کسانی که بیش از 50 سال سن دارند، ساخته شده و کاربرد دارد.