آزمون هوشی کتل فرم سه بزرگسالان


آزمون های هوش و حافظه
این آزمون در سال 1940 توسط آر.می.کتل برای اندازه گیری هوشی کلی بزرگسالانی که بالاتر از دیپلم سواد دارند و بطور کلی از هوش متوسط به بالایی برخوردارند، ساخته شده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این آزمون در سال 1940 توسط آر.می.کتل برای اندازه گیری هوشی کلی بزرگسالانی که بالاتر از دیپلم سواد دارند و بطور کلی از هوش متوسط به بالایی برخوردارند، ساخته شده است. آزمونی نابسته به فرهنگ است و در مجموع 100 سؤال دارد. کارهای تحقیقی مختلفی به وسیله آن انجام گرفته است.

ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.

آزمون هوشی کتل فرم سه بزرگسالان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 242 customer reviews
آزمون هوشی کتل فرم سه بزرگسالان
آزمون های هوش و حافظه ریال 350,000.00
این آزمون در سال 1940 توسط آر.می.کتل برای اندازه گیری هوشی کلی بزرگسالانی که بالاتر از دیپلم سواد دارند و بطور کلی از هوش متوسط به بالایی برخوردارند، ساخته شده است.