وکسلر پیش‌دبستانی (4تا6/5 سال) WPPSI


آزمون های هوش و حافظه
این مقیاس که برای سنجش هوشی کودکان 4 تا 6/5 ساله کاربرد دارد، دارای 11 خرده آزمون(6 آزمون کلامی‌ و 5 آزمون غیرکلامی‌) است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

این مقیاس که برای سنجش هوشی کودکان 4 تا 5-6 ساله کاربرد دارد، دارای 11 خرده آزمون(6 آزمون کلامی‌ و 5 آزمون غیرکلامی‌) است. مقیاس هوشی وکسلر برای دوره پیش دبستانی در سال 1367 توسط دکتر رضویه و همکاران در دانشگاه شیراز هنجاریابی شده است.

وکسلر پیش‌دبستانی (4تا6/5 سال) WPPSI موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های هوش و حافظه ریال 1,500,000.00
این مقیاس که برای سنجش هوشی کودکان 4 تا 6/5 ساله کاربرد دارد، دارای 11 خرده آزمون(6 آزمون کلامی‌ و 5 آزمون غیرکلامی‌) است.