وکسلر کودکان تجدید نظر شده WISC-R


آزمون های هوش و حافظه
این مقیاس درسال 1947 توسط دیوید وکسلر به منظور سنجش هوشی کودکان تهیه شده ودرسال 1974 مورد تجدید نظر قرار گرفت.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این مقیاس درسال 1947 توسط دیوید وکسلر به منظور سنجش هوشی کودکان تهیه شده ودرسال 1974 مورد تجدید نظر قرار گرفت. این مقیاس دارای 12 خرده آزمون است که 2 آزمون آن جنبه ذخیره‌ای و6 آزمون کلامی‌ و6 آزمون غیرکلامی‌ (عملی) است. مقیاس تجدید نظر شده هوشی وکسلر برای کودکان در سال 69-1365 توسط خانم شیما شهیم وهمکاران در دانشگاه شیراز هنجاریابی شده است.

وکسلر کودکان تجدید نظر شده WISC-R موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 238 customer reviews
وکسلر کودکان تجدید نظر شده  WISC-R
آزمون های هوش و حافظه ریال 1,950,000.00
این مقیاس درسال 1947 توسط دیوید وکسلر به منظور سنجش هوشی کودکان تهیه شده ودرسال 1974 مورد تجدید نظر قرار گرفت.