وکسلر کودکان 5 WISC-V


آزمون های هوش و حافظه
وکسلر کودکان 5 WISC-V

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.


توضیحات

وکسلر کودکان 5 WISC-V

وکسلر کودکان 5 WISC-V موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های هوش و حافظه
وکسلر کودکان 5 WISC-V