وکسلر کودکان 5 WISC-V


آزمون های هوش و حافظه
وکسلر کودکان 5 WISC-V

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

وکسلر کودکان 5 WISC-V

وکسلر کودکان 5 WISC-V موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 395 customer reviews
وکسلر کودکان 5 WISC-V
آزمون های هوش و حافظه ریال 9,800,000.00
وکسلر کودکان 5 WISC-V