آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان


آزمون های شخصیتی
این پرسشنامه دارای 80 سؤال در باره طرز رفتار، کردار و احساسات فرد است و شامل چهار مقیاس دروغ سنج، روان‌‌پریش‌گرایی، روان‌رنجوری و برونگرایی است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این پرسشنامه دارای 80 سؤال در باره طرز رفتار، کردار و احساسات فرد است و شامل چهار مقیاس دروغ سنج، روان‌‌پریش‌گرایی، روان‌رنجوری و برونگرایی است. آزمون دارای روایی، پایایی و هنجار ایرانی است.

ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.

آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 224 customer reviews
آزمون شخصیتی آیزنک نوجوانان
آزمون های شخصیتی ریال 150,000.00
این پرسشنامه دارای 80 سؤال در باره طرز رفتار، کردار و احساسات فرد است و شامل چهار مقیاس دروغ سنج، روان‌‌پریش‌گرایی، روان‌رنجوری و برونگرایی است.