سنخ نمای مایرز- بریگز (93 سؤالی) فرم ام


آزمون های شخصیتی
این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

  1. برون‌گرایی- درون‌گرایی
  2. حسی- شهودی
  3. تفکری- احساسی
  4. قضاوتی- ادراکی

این آزمون 93 سؤال دو گزینه‌ای دارد و دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است؛ ضمنا نرم افزار این آزمون نیز در موسسه موجود است.

سنخ نمای مایرز- بریگز (93 سؤالی) فرم ام موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 359 customer reviews
سنخ نمای مایرز- بریگز (93 سؤالی) فرم ام
آزمون های شخصیتی ریال 250,000.00
این پرسشنامه بر مبنای نظریه شخصیتی یونگ ساخته شده است. در این پرسشنامه تیپ‌های شخصیتی به 4 محور دوقسمتی به شرح زیر تقسیم می‌شود