پرسشنامه سنجش حالت های هویت


آزمون های شخصیتی
این پرسشنامه اثر گلدارد . آر . آدامز است. در دو حیطه کلی تنظیم گشته و شامل موارد زیر است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه اثر گلدارد . آر . آدامز است. در دو حیطه کلی تنظیم گشته و شامل موارد زیر است:

  1. مسائل ایدئولوژیکی (مذهب - شغل -  سیاست - فلسفه زندگی)
  2. مسائل میان فردی (دوستی - ارتباط با غیرهمجنس - تفریح - نقش جنسیتی)

و نیز چهار خرده مقیاس با عناوین:

  1. هویت آشفته
  2. هویت زودرس
  3. هویت دیررس
  4. هویت موفق

را شامل می شود. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

پرسشنامه سنجش حالت های هویت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 349 customer reviews
پرسشنامه سنجش حالت های هویت
آزمون های شخصیتی ریال 110,000.00
این پرسشنامه اثر گلدارد . آر . آدامز است. در دو حیطه کلی تنظیم گشته و شامل موارد زیر است.