آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT)


آزمون های شخصیتی
آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک در سال 1978 تهیه شده و یک معیار خود گزارشی نسبت به خود است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک در سال 1978 تهیه شده و یک معیار خود گزارشی نسبت به خود است. این آزمون با پرسشنامه‌های عزت نفس و خود پنداره متفاوت است که از پاسخ دهنده می خواهد، خود را با دیگرانی که می شناسد مقایسه کند نه با استانداردهای نامشخص. آزمون مفهوم خویشتن بک شامل 25 عبارت، 5 گزینه ای است.(دارای اعتبار و پایایی است)

آزمون مفهوم خویشتن بک (SCT) موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های شخصیتی ریال 45,000.00
آزمون مفهوم خویشتن (خود پنداری) بک در سال 1978 تهیه شده و یک معیار خود گزارشی نسبت به خود است.