توضیحات

کوپر اسمیت مقیاس عزت نفس خود را در سال 1967 تهیه و تدوین کرد. این مقیاس دارای 58 ماده است که به 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است. از نظم لغوی برای کودکان 10- 8 ساله نوشته شده است ولی می توان با دوباره نویسی و تغییرات لغوی آن را برای سنین مختلف مورد استفاده قرار داد.

ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.


آزمون عزت نفس کوپر اسمیت


آزمون های شخصیتی
کوپر اسمیت مقیاس عزت نفس خود را در سال 1967 تهیه و تدوین کرد. این مقیاس دارای 58 ماده است که به 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 228 customer reviews
آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
آزمون های شخصیتی ریال 80,000.00
کوپر اسمیت مقیاس عزت نفس خود را در سال 1967 تهیه و تدوین کرد. این مقیاس دارای 58 ماده است که به 4 خرده مقیاس عزت نفس کلی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس خانوادگی و عزت نفس تحصیلی تقسیم شده است.