پرسشنامه خودشناسی


آزمون های شخصیتی
این پرسشنامه به منظور مقایسه تصویر ذهنی فرد از توانایی‌ها و قابلیت‌هایش با واقعیت‌ها تهیه شده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این پرسشنامه به منظور مقایسه تصویر ذهنی فرد از توانایی‌ها و قابلیت‌هایش با واقعیت‌ها تهیه شده است. پرسشنامه با 29 سؤال، سه عامل:

  1. تفاوت بین ادراک فرد از خود و ادراک دیگران از او
  2. پایداری احساسات کودکانه از گناه، ناتوانی و تنبیه
  3. پایداری احساسات کودکانه از قدرت مطلق و تمایلات غیر واقعی

را می‌سنجد و هنجاریابی ندارد.

پرسشنامه خودشناسی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 252 customer reviews
پرسشنامه خودشناسی
آزمون های شخصیتی ریال 40,000.00
این پرسشنامه به منظور مقایسه تصویر ذهنی فرد از توانایی‌ها و قابلیت‌هایش با واقعیت‌ها تهیه شده است.