پرسشنامه راهنمای نیازهای دانش‌آموزان دبیرستان


آزمون های شخصیتی
پرسشنامهGNI ابزاری است برای تشخیص نوع و شدت نیاز به راهنمایی دانش‌آموزان که در 5 جنبه(جسمانی، اجتماعی، روانی، تحصیلی و شغلی) قابل استفاده است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

پرسشنامهGNI ابزاری است برای تشخیص نوع و شدت نیاز به راهنمایی دانش‌آموزان که در 5 جنبه(جسمانی، اجتماعی، روانی، تحصیلی و شغلی) قابل استفاده است. پرسشنامه دارای 66 سؤال بوده و از پایایی, اعتبار و جداول هنجاری برخوردار است.

پرسشنامه راهنمای نیازهای دانش‌آموزان دبیرستان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 292 customer reviews
پرسشنامه راهنمای نیازهای دانش‌آموزان دبیرستان
آزمون های شخصیتی ریال 90,000.00
پرسشنامهGNI ابزاری است برای تشخیص نوع و شدت نیاز به راهنمایی دانش‌آموزان که در 5 جنبه(جسمانی، اجتماعی، روانی، تحصیلی و شغلی) قابل استفاده است.