آزمون داستان تصویری سیموندز


آزمون های فرافکن
این آزمون برای مطالعه ویژگی‌های عاطفی دختران و پسران نوجوان طراحی شده است و از انواع آزمون‌های فرافکن است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

این آزمون برای مطالعه ویژگی‌های عاطفی دختران و پسران نوجوان طراحی شده است و از انواع آزمون‌های فرافکن است.

ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

آزمون داستان تصویری سیموندز موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های فرافکن ریال 320,000.00
این آزمون برای مطالعه ویژگی‌های عاطفی دختران و پسران نوجوان طراحی شده است و از انواع آزمون‌های فرافکن است.