توضیحات

هدف آزمون، آشکارسازی انگیزه‏ها، احساسات، عقده‏ های‌روانی و تضادهای شخصیت است. همچنین در تفسیر اختلالات رفتاری و بیماری‏های روان‏تنی و بیماری‏های سایکوتیک می‏تواند مؤثر واقع شود. آزمون TATشامل 31 کارت است. آزمودنی تشویق می‏‌شود تا داستانی مربوط به هرکدام از آنها بگوید. فرمA برای جوانان و نوجوانان و برای کسانی که هوش متوسط دارند، مناسب است. فرمB برای کودکان، بزرگسالانی که تحصیلات کمی داشته یا هوش کمی دارند و همچنین برای افراد سایکوتیک مناسب است.

ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.


آزمـون اندریافت مـوضوع‏ T.A.T


آزمون های فرافکن
هدف آزمون، آشکارسازی انگیزه‏ها، احساسات، عقده‏ های‌روانی و تضادهای شخصیت است. همچنین در تفسیر اختلالات رفتاری و بیماری‏های روان‏تنی و بیماری‏های سایکوتیک می‏تواند مؤثر واقع شود.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

آزمـون اندریافت مـوضوع‏ T.A.T موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 207 customer reviews
آزمـون اندریافت مـوضوع‏ T.A.T
آزمون های فرافکن ریال 750,000.00
هدف آزمون، آشکارسازی انگیزه‏ها، احساسات، عقده‏ های‌روانی و تضادهای شخصیت است. همچنین در تفسیر اختلالات رفتاری و بیماری‏های روان‏تنی و بیماری‏های سایکوتیک می‏تواند مؤثر واقع شود.