آزمون رورشاخ


آزمون های فرافکن
آزمون رورشاخ آزمونی فرافکن است وشامل 10 کارت لکه‌های جوهر است که خود رورشاخ آنها را با دقت از بین کارت‌های متعددی که به همین منظور در طی سال‌ها تجربه ساخته بود، انتخاب کرده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

آزمون رورشاخ آزمونی فرافکن است وشامل 10 کارت لکه‌های جوهر است که خود رورشاخ آنها را با دقت از بین کارت‌های متعددی که به همین منظور در طی سال‌ها تجربه ساخته بود، انتخاب کرده است. نتایج و تفسیر این آزمون، نیاز به مهارت‌های خاص و تخصصی بالا دارد و در تعیین نوع اختلالات روانی آزمودنی‌ها و تعیین ساخت شخصیت ایشان از نقطه نظر سبک ادراک و گرایش‌های عاطفی به روان شناس کمک می‌کند. ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.

آزمون رورشاخ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.2/5 based on 217 customer reviews
آزمون رورشاخ
آزمون های فرافکن ریال 950,000.00
آزمون رورشاخ آزمونی فرافکن است وشامل 10 کارت لکه‌های جوهر است که خود رورشاخ آنها را با دقت از بین کارت‌های متعددی که به همین منظور در طی سال‌ها تجربه ساخته بود، انتخاب کرده است.