آزمون فرافکن انگیزه پیشرفت


آزمون های فرافکن
آزمون از تعدادی تصویر تشکیل شده‌است که به شیوه فرافکن به بررسی میزان انگیزش موفقیت افراد در نیل به هدف در 13 طبقه تعریف شده می‌پردازد.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

آزمون از تعدادی تصویر تشکیل شده‌است که به شیوه فرافکن به بررسی میزان انگیزش موفقیت افراد در نیل به هدف در 13 طبقه تعریف شده می‌پردازد. اعتبار و پایایی آزمون قابل قبول است. همچنین آزمون از جداول هنجاری برای سنین 13 تا 20 سال برخوردار است.

آزمون فرافکن انگیزه پیشرفت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های فرافکن ریال 150,000.00
آزمون از تعدادی تصویر تشکیل شده‌است که به شیوه فرافکن به بررسی میزان انگیزش موفقیت افراد در نیل به هدف در 13 طبقه تعریف شده می‌پردازد.