پرسشنامه قدرت ریسک


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه به منظور بررسی میزان خطر کردن یا قدرت ریسک افراد تهیه شده است و شامل 29 سؤال چند گزینه‌ای است که نتایج به دست آمده پس از محاسبه امتیازات، بر اساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این پرسشنامه به منظور بررسی میزان خطر کردن یا قدرت ریسک افراد تهیه شده است و شامل 29 سؤال چند گزینه‌ای است که نتایج به دست آمده پس از محاسبه امتیازات، بر اساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است.

پرسشنامه قدرت ریسک موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 264 customer reviews
پرسشنامه قدرت ریسک
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 45,000.00
این پرسشنامه به منظور بررسی میزان خطر کردن یا قدرت ریسک افراد تهیه شده است و شامل 29 سؤال چند گزینه‌ای است که نتایج به دست آمده پس از محاسبه امتیازات، بر اساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است.