پرسشنامه روان‌شناسی رانندگی


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه به منظور بررسی ویژگی‌های روانی و عاطفی فرد در حین رانندگی تهیه شده است. که راننده با احتیاط را از راننده بی‌احتیاط جدا می‌سازد.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این پرسشنامه به منظور بررسی ویژگی‌های روانی و عاطفی فرد در حین رانندگی تهیه شده است. که راننده با احتیاط را از راننده بی‌احتیاط جدا می‌سازد. شامل 8 قسمت چند گزینه‌ای است که نتایج براساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است.

پرسشنامه روان‌شناسی رانندگی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 256 customer reviews
پرسشنامه روان‌شناسی رانندگی
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 45,000.00
این پرسشنامه به منظور بررسی ویژگی‌های روانی و عاطفی فرد در حین رانندگی تهیه شده است. که راننده با احتیاط را از راننده بی‌احتیاط جدا می‌سازد.