پرسشنامه چابکی سازمانی


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه دارای 42 گویه است که وضعیت موجود هر سازمانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و چابکی آن؛ یعنی توانایی برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخ سریع و کارا به آن تغییر؛ را می‌سنجد.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه دارای 42 گویه است که وضعیت موجود هر سازمانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و چابکی آن؛ یعنی توانایی برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخ سریع و کارا به آن تغییر؛ را می‌سنجد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است

پرسشنامه چابکی سازمانی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 343 customer reviews
پرسشنامه چابکی سازمانی
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 100,000.00
این پرسشنامه دارای 42 گویه است که وضعیت موجود هر سازمانی را مورد مطالعه قرار می‌دهد و چابکی آن؛ یعنی توانایی برای درک تغییر محیطی و سپس پاسخ سریع و کارا به آن تغییر؛ را می‌سنجد.