نگرش سنج کارآفرینی


آزمون های شغلی و سازمانی
این پرسشنامه برای سنجش نگرش کارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است که براساس مقیاس لیکرت چهار قسمتی تنظیم شده است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه برای سنجش نگرش کارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است که براساس مقیاس لیکرت چهار قسمتی تنظیم شده است. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است. نرم افزار این آزمون نیز در موسسه موجود است.

نگرش سنج کارآفرینی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 373 customer reviews
نگرش سنج کارآفرینی
آزمون های شغلی و سازمانی ریال 120,000.00
این پرسشنامه برای سنجش نگرش کارآفرینی در دانش آموزان دبیرستانی طراحی شده است و دارای 40 گویه است که براساس مقیاس لیکرت چهار قسمتی تنظیم شده است.