پرسشنامه محبوبیت


آزمون های روابط بین فردی
این پرسشنامه با 30 سؤال به منظور بررسی میزان محبوبیت اجتماعی فرد تهیه شده است. نتایج براساس طبقه بندی داده شده قابل تحلیل است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این پرسشنامه با 30 سؤال به منظور بررسی میزان محبوبیت اجتماعی فرد تهیه شده است. نتایج براساس طبقه بندی داده شده قابل تحلیل است.

پرسشنامه محبوبیت موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 266 customer reviews
پرسشنامه محبوبیت
آزمون های روابط بین فردی ریال 50,000.00
این پرسشنامه با 30 سؤال به منظور بررسی میزان محبوبیت اجتماعی فرد تهیه شده است. نتایج براساس طبقه بندی داده شده قابل تحلیل است.