آزمون مهارت‌های ارتباطی


آزمون های روابط بین فردی
تدوین این آزمون اثر دکتر ابوالفضل کرمی است و به منظور ارزیابی سطح کلی مهارت‌های ارتباطی افراد تهیه شده است. پرسشنامه شامل 34 گویه است و ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

تدوین این آزمون اثر دکتر ابوالفضل کرمی است و به منظور ارزیابی سطح کلی مهارت‌های ارتباطی افراد تهیه شده است. پرسشنامه شامل 34  گویه است و ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

آزمون مهارت‌های ارتباطی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 344 customer reviews
آزمون مهارت‌های ارتباطی
آزمون های روابط بین فردی ریال 85,000.00
تدوین این آزمون اثر دکتر ابوالفضل کرمی است و به منظور ارزیابی سطح کلی مهارت‌های ارتباطی افراد تهیه شده است. پرسشنامه شامل 34 گویه است و ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.