پرسشنامه سنجش سازگاری بل بزرگسالان


آزمون های روابط بین فردی
این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و یکصد و شصت سؤال را شامل می‌شود.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

 این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و یکصد و شصت سؤال را شامل می‌شود. پرسشنامه، پنج سطح سازگاری شخصی و اجتماعی زیر را اندازه‌گیری می‌کند:

  1. سازگاری در خانه
  2. سازگاری تندرستی
  3. سازگاری اجتماعی
  4. سازگاری عاطفی
  5. سازگاری شغلی

پرسشنامه از اعتبار و پایایی برخوردار است. ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.

پرسشنامه سنجش سازگاری بل بزرگسالان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های روابط بین فردی ریال 150,000.00
این پرسشنامه در سال 1961 توسط بل، در زمینه سازگاری بزرگسالان تهیه شده و یکصد و شصت سؤال را شامل می‌شود.