توضیحات

آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد که دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) است. هوش هیجانی(EQ) توانایی کنترل حالت‌های اضطراب‌آور و کنترل واکنش‌ها و به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. به طور کلیEQ یک مهارت اجتماعی است  نتایج حاصل از هنجاریابی در کشورهای متعدد، از جمله ایران، نشان داده‌است که آزمون از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است. ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.


آزمون هوش هیجانی بار– اُن


آزمون های روابط بین فردی
آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد که دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

آزمون هوش هیجانی بار– اُن موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 298 customer reviews
آزمون هوش هیجانی بار– اُن
آزمون های روابط بین فردی ریال 170,000.00
آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد که دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) است.