آزمون هوش هیجانی بار– اُن


آزمون های روابط بین فردی
آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد که دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد که دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) است. هوش هیجانی(EQ) توانایی کنترل حالت‌های اضطراب‌آور و کنترل واکنش‌ها و به معنی پرانگیزه و امیدوار بودن به کار و رسیدن به اهداف است. به طور کلیEQ یک مهارت اجتماعی است  نتایج حاصل از هنجاریابی در کشورهای متعدد، از جمله ایران، نشان داده‌است که آزمون از اعتبار و روایی مناسبی برخوردار است. ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.

آزمون هوش هیجانی بار– اُن موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 298 customer reviews
آزمون هوش هیجانی بار– اُن
آزمون های روابط بین فردی ریال 170,000.00
آزمون هوش‌هیجانی در سال 1980 توسط بار - اُن تهیه شد که دارای 117 سؤال و 15 مقیاس (خودآگاهی‌هیجانی، خود‌ابرازی، عزت‌نفس، خودشکوفایی، استقلال، همدلی، مسئولیت‌پذیری‌اجتماعی، روابط‌بین‌فردی، واقع‌گرایی، انعطاف‌پذیری، حل‌مسئله، تحمل‌فشار روانی، کنترل تکانش، خوش‌بینی و شادمانی) است.