توضیحات

این پرسشنامه از سایت‌های اینترنت تهیه و پس از بررسی‌های روان‌سنجی و کار تحقیقی بر روی گروهی از دانشجویان ایرانی قابل کاربرد در مقاصد پژوهشی و روان شناختی است.


آزمون کمرویی


آزمون های روابط بین فردی
این پرسشنامه از سایت‌های اینترنت تهیه و پس از بررسی‌های روان‌سنجی و کار تحقیقی بر روی گروهی از دانشجویان ایرانی قابل کاربرد در مقاصد پژوهشی و روان شناختی است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

آزمون کمرویی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.3/5 based on 308 customer reviews
آزمون کمرویی
آزمون های روابط بین فردی ریال 120,000.00
این پرسشنامه از سایت‌های اینترنت تهیه و پس از بررسی‌های روان‌سنجی و کار تحقیقی بر روی گروهی از دانشجویان ایرانی قابل کاربرد در مقاصد پژوهشی و روان شناختی است.