پرسشنامه کنترل خشم


آزمون های روابط بین فردی
این پرسشنامه به منظور بررسی میزان کنترل فرد با کنار آمدن با خشم و عصبانیت خویش تهیه شده است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال

توضیحات

این پرسشنامه به منظور بررسی میزان کنترل فرد با کنار آمدن با خشم و عصبانیت خویش تهیه شده است. که در سه بخش:

  1. تا چه اندازه احساس خشم می کنید؟
  2. خشم در روابط شخصی
  3. خشم در موقعیتهای اجتماعی

در قالب 25 سئوال آمده است. نتایج براساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است. منبع آزمون کتاب  Understanding Yourself و هنجاریابی ندارد.

پرسشنامه کنترل خشم موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های روابط بین فردی ریال 50,000.00
این پرسشنامه به منظور بررسی میزان کنترل فرد با کنار آمدن با خشم و عصبانیت خویش تهیه شده است.