پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند


آزمون های روابط بین فردی
این ابزار اقتباسی است از نظریه «بامریند» در باره اقتدار والدین و مدل‌های نفوذ و شیوه‌های فرزند پروری ایشان (شامل منش آزادگذاری، استبدادی واقتدارطلبی). پایایی و اعتبار آن مناسب گزارش شده‌است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این ابزار اقتباسی است از نظریه «بامریند» در باره اقتدار والدین و مدل‌های نفوذ و شیوه‌های فرزند پروری ایشان (شامل منش آزادگذاری، استبدادی واقتدارطلبی). پایایی و اعتبار آن مناسب گزارش شده‌است.

پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 330 customer reviews
پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند
آزمون های روابط بین فردی ریال 60,000.00
این ابزار اقتباسی است از نظریه «بامریند» در باره اقتدار والدین و مدل‌های نفوذ و شیوه‌های فرزند پروری ایشان (شامل منش آزادگذاری، استبدادی واقتدارطلبی). پایایی و اعتبار آن مناسب گزارش شده‌است.