پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ


آزمون های تشخیصی
این پرسشنامه با 20 پرسش طراحی شده و به روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. گزاره‌های این آزمون بر اساس ملاک‌های DSM-IV-TR برای تشخیص قماربازی بیمارگونه طراحی شده است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه با 20 پرسش طراحی شده و به روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. گزاره‌های این آزمون بر اساس ملاک‌های DSM-IV-TR برای تشخیص قماربازی بیمارگونه طراحی شده است و هر فرد را در سه زمینه طبقه‌بندی: کاربر عادی اینترنت - کاربری که در اثر استفاده زیاد از اینترنت دچار مشکلاتی شده و کاربر معتادی که استفاده بیش از حد وی را وابسته کرده و نیاز به درمان دارد. ضمناً آزمون دارای پایایی، روایی و هنجار ایرانی است.

پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 360 customer reviews
پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ
آزمون های تشخیصی ریال 120,000.00
این پرسشنامه با 20 پرسش طراحی شده و به روش لیکرت نمره‌گذاری می‌شوند. گزاره‌های این آزمون بر اساس ملاک‌های DSM-IV-TR برای تشخیص قماربازی بیمارگونه طراحی شده است.