آزمون بندر گشتالت 2 شامل 16 کارت و کتاب بندرگشتالت 2


آزمون های تشخیصی
آزمون بندر گشتالت 2 شامل 16 کارت و کتاب بندرگشتالت 2

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

آزمون بندر گشتالت 2 شامل 16 کارت و کتاب بندرگشتالت 2

آزمون بندر گشتالت 2 شامل 16 کارت و کتاب بندرگشتالت 2 موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 220,000.00
آزمون بندر گشتالت 2 شامل 16 کارت و کتاب بندرگشتالت 2