توضیحات

یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده از آن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف شکایات جسمانی، وسواس‌ و‌ اجبار، حساسیت‌در‌ روابط ‌متقابل، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، ترس‌مرضی، افکار‌پارانوئیدی و روان‌پریشی را بررسی می‌کند و در ایران هنجاریابی شده‌است.

ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.


S.C.L 90-R


آزمون های تشخیصی
یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده از آن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف را بررسی می‌کند و در ایران هنجاریابی شده‌است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

S.C.L 90-R موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.1/5 based on 246 customer reviews
S.C.L 90-R
آزمون های تشخیصی ریال 140,000.00
یکی از پر استفاده‌ترین ابزارهای تشخیص روان پزشکی و شامل 90 سؤال است که با استفاده از آن می‌توان افراد سالم را از افراد بیمار تشخیص داد. این آزمون 9 بعد مختلف را بررسی می‌کند و در ایران هنجاریابی شده‌است.