پرسشنامه سلامت عمومی


آزمون های تشخیصی
پرسشنامه ‌سلامت عمومی با 28 سؤال، توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و دارای ‌4 مقیاس است که عبارتند از: مقیاس علائم‌جسمانی،‌ مقیاس علائم اضطرابی ‌و اختلال خواب، مقیاس کارکرد‌ اجتماعی و مقیاس علائم افسردگی.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

پرسشنامه ‌سلامت عمومی با 28 سؤال، توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و دارای ‌4 مقیاس است که عبارتند از:

  1. مقیاس علائم‌جسمانی
  2. مقیاس علائم اضطرابی ‌و اختلال خواب
  3. مقیاس کارکرد‌ اجتماعی
  4. مقیاس علائم افسردگی

ضمناً نرم افزار این آزمون نیز در مؤسسه موجود است.

پرسشنامه سلامت عمومی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.4/5 based on 309 customer reviews
پرسشنامه سلامت عمومی
آزمون های تشخیصی ریال 60,000.00
پرسشنامه ‌سلامت عمومی با 28 سؤال، توسط گلدبرگ و هیلر (1979) ارائه شده و دارای ‌4 مقیاس است که عبارتند از: مقیاس علائم‌جسمانی،‌ مقیاس علائم اضطرابی ‌و اختلال خواب، مقیاس کارکرد‌ اجتماعی و مقیاس علائم افسردگی.