پرسشنامه ترس


آزمون های تشخیصی
این پرسشنامه در اصل چک لیستی است که دکتر راویندرکائور در سال 1989 به منظور نشان دادن ترس‌های متداول نوجوانان از اشیاء، موقعیت‌ها و فعالیت‌ها ساخته است. این چک لیست، 182 مورد را شامل می‌شود و دارای اعتبار و پایایی است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این پرسشنامه در اصل چک لیستی است که دکتر راویندرکائور در سال 1989 به منظور نشان دادن ترس‌های متداول نوجوانان از اشیاء، موقعیت‌ها و فعالیت‌ها ساخته است. این چک لیست، 182 مورد را شامل می‌شود و دارای اعتبار و پایایی است.

پرسشنامه ترس موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
Rated 4.0/5 based on 275 customer reviews
پرسشنامه ترس
آزمون های تشخیصی ریال 80,000.00
این پرسشنامه در اصل چک لیستی است که دکتر راویندرکائور در سال 1989 به منظور نشان دادن ترس‌های متداول نوجوانان از اشیاء، موقعیت‌ها و فعالیت‌ها ساخته است. این چک لیست، 182 مورد را شامل می‌شود و دارای اعتبار و پایایی است.