آزمون اضطراب زانگ


آزمون های تشخیصی
این مقیاس دارای 20 سؤال چهارگزینه‌ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی - عاطفی (5 نشانه عاطفی و 15 نشانه بدنی) تهیه شده است. تشویش و عصبانیت، ترس، وحشت و هراس، عدم انسجام روانی، بیم و هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوب، نشانگان عاطفی هستند.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این مقیاس دارای 20 سؤال چهارگزینه‌ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی - عاطفی (5 نشانه عاطفی و 15 نشانه بدنی) تهیه شده است. تشویش و عصبانیت، ترس، وحشت و هراس، عدم انسجام روانی، بیم و هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوب، نشانگان عاطفی هستند. برخی از نشانه‌های بدنی عبارتند از: لرزش، دردهای بدنی، تهوع و استفراغ، تنگی نفس، تپش قلب، تکرر ادرار و عرق کردن. پرسشنامه دارای اعتبار و پایایی است.

آزمون اضطراب زانگ موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 60,000.00
این مقیاس دارای 20 سؤال چهارگزینه‌ای بوده و بر مبنای نشانگان بدنی - عاطفی (5 نشانه عاطفی و 15 نشانه بدنی) تهیه شده است. تشویش و عصبانیت، ترس، وحشت و هراس، عدم انسجام روانی، بیم و هراس ناشی از انتظار یک پیشامد نامطلوب، نشانگان عاطفی هستند.