پرسشنامه اضطراب30 سؤالی


آزمون های تشخیصی
این آزمون جهت ارزیابی از سطح کلی اضطراب فرد طراحی شده است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.productInfoModel.Price | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 10 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این آزمون جهت ارزیابی از سطح کلی اضطراب فرد طراحی شده است.

پرسشنامه اضطراب30 سؤالی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 25,000.00
این آزمون جهت ارزیابی از سطح کلی اضطراب فرد طراحی شده است.