آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان


آزمون های تشخیصی
شامل چند محور (سئوال) با مجموعه ای از عبارات است و هر محور بیانگر حالتی از فرد در یک هفته گذشته است. این مقیاس 12 مقوله اصلی را جهت سنجش افسردگی در کودکان و نوجوانان ارزیابی می‌کند.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

شامل چند محور (سئوال) با مجموعه ای از عبارات است و هر محور بیانگر حالتی از فرد در یک هفته گذشته است.  این مقیاس 12 مقوله اصلی را جهت سنجش افسردگی در کودکان و نوجوانان ارزیابی می‌کند. این مقوله‌ها عبارتند از:

 1. تفریح وسرگرمی
 2. روابط اجتماعی
 3. بازدهی تحصیلی
 4. تحریک پذیری
 5. احساس غمگینی
 6. گریه
 7. اشتها
 8. خواب
 9. خستگی
 10. احساس گناه
 11. خودکشی
 12. فعالیت

مقیاس آماده سازی و اعتبار سنجی توسط دکتر مسعود جان بزرگی صورت گرفته است. (دارای اعتبار و پایایی و هنجار ایرانی است)

آزمون افسردگی کودکان و نوجوانان موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 100,000.00
شامل چند محور (سئوال) با مجموعه ای از عبارات است و هر محور بیانگر حالتی از فرد در یک هفته گذشته است. این مقیاس 12 مقوله اصلی را جهت سنجش افسردگی در کودکان و نوجوانان ارزیابی می‌کند.