پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات


آزمون های تشخیصی
این پرسشنامه ویژگی‌های هیجانی و احساسی فرد را در طبقه مغزی، متعادل و هیجانی بررسی می‌کند. آزمون شامل 30 سؤال چند گزینه‌ای است که نتایج براساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است.

به علت ابزاری بودن امکان دانلود این آزمون وجود ندارد. پس از ثبت سفارش این آزمون در سایت می‌توانید آن را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال

توضیحات

این پرسشنامه ویژگی‌های هیجانی و احساسی فرد را در طبقه مغزی، متعادل و هیجانی بررسی می‌کند. آزمون شامل 30 سؤال چند گزینه‌ای است که نتایج براساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است.

پرسشنامه تشخیص هیجان و احساسات موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 50,000.00
این پرسشنامه ویژگی‌های هیجانی و احساسی فرد را در طبقه مغزی، متعادل و هیجانی بررسی می‌کند. آزمون شامل 30 سؤال چند گزینه‌ای است که نتایج براساس طبقه‌بندی داده شده قابل تحلیل است.