آزمون آدمک گودیناف با تفسیر بالینی


آزمون های تشخیصی
این آزمون براساس ترسیم آدمک توسط کودک به بررسی ابعاد شخصیتی کودک می‌پردازد و هنجار خارجی دارد. آزمون را می توان به صورت فردی یا گروهی انجام داد و نتیجه را بر اساس مقیاس های موجود در دفترچه تفسیر کرد. ضمنا بخش نمره گذاری مربوط به گودیناف هوشی نیز در ابتدای دفترچه موجود است.

این آزمون هم به صورت فایل قابل دانلود و هم نسخه کاغذی قابل سفارش است. درصورت انتخاب نوع کاغذی ، پس از ثبت سفارش آن در سایت می‌توانید آزمون را به‌صورت حضوری یا توسط پیک، پست و ... در تمام نقاط کشور دریافت کنید. در صورت خرید فایل آزمون پس از دانلود آن، آزمون از طریق برنامه کتاب‌خوان سینا به راحتی قابل مطالعه است.

{{vm.getProductPrice() | currency:'':0 | persianNumber}} ريال {{ vm.calcPriceMinusDiscount( 20 ) | currency:'':0 | persianNumber }} ريال
دانلود کتاب‌خوان چنانچه پیش از این کتاب‌خوان سینا را دانلود کرده‌اید، نیازی به دانلود مجدد آن نیست.

توضیحات

این آزمون براساس ترسیم آدمک توسط کودک به بررسی ابعاد شخصیتی کودک می‌پردازد و هنجار خارجی دارد. آزمون را می توان به صورت فردی یا گروهی انجام داد و نتیجه را بر اساس مقیاس های  موجود در دفترچه تفسیر کرد. ضمنا بخش نمره گذاری مربوط به گودیناف هوشی نیز در ابتدای دفترچه موجود است.

آزمون آدمک گودیناف با تفسیر بالینی موسسه علوم تحقیقات شناختی رفتاری سینا
آزمون های تشخیصی ریال 130,000.00
این آزمون براساس ترسیم آدمک توسط کودک به بررسی ابعاد شخصیتی کودک می‌پردازد و هنجار خارجی دارد. آزمون را می توان به صورت فردی یا گروهی انجام داد و نتیجه را بر اساس مقیاس های موجود در دفترچه تفسیر کرد. ضمنا بخش نمره گذاری مربوط به گودیناف هوشی نیز در ابتدای دفترچه موجود است.